Hybridföreläsning

Grunden är att sätta åhörarna i fysisk och psykisk avslappning, genom enkla rörelser, andningsövningar och kroppsnärvaro, (sittande i vanliga kläder på stolar) och samtidigt ge värdefull information om stress, återhämtning, hälsa. De får alltså kunskap med sig hem både genom att fysiskt göra och uppleva själv, genom teoretisk förståelse, och genom en tillfredställd behaglig känsla. Det gör att deltagarna kommer att minnas lättare och kunna ta med informationen hem och implementera praktiskt. 

 

Man kan också rikta tillfället något mot följande teman, även om grunden är densamma.

#stress - återhämtning och förebyggande 

#prioriteringar - syfte och fokus 

# stillhet - lugn och trygghet

# medkänsla - tillsammans känsla

# fysisk hälsa - ta hand om sig

# kreativitet - skapande i sitt liv

# skogsbad - ett naturligt friskvårdsverktyg

Hör av dig om det låter intressant för din arbetsgrupp! 

 

Events & Workshops

På gång med Holistic Training