Nu släpper jag ett samlat material!

Nu har jag släppt ett nytt inspirationspaket med 68 sidor text, 2 timmar ljudbok, 5 filmer med övningar, 1 meditation, 1 bodyscan, 5 filmer med "prat om" Kraft, Rytm, Grace, Stilhet.

Ett paket som ger nya träningsupplevelser och resultat, oavsett om du är oerfaren eller tränad!

..................................................................................................

"När jag ska rekommendera en person i Sverige för någon som vill börja röra på sig och komma i kontakt med sin kropp, väljer jag Cecilia. Hon har en fin respekt för människokroppar oavsett storlek och form, en inkännande förmåga och ett genuint engagemang i dig som tränande. 

I Den mångspråkiga kroppen får du ta del av Cecilias fleråriga holistiska arbete, där kroppen är i fokus utan att glömma bort människan som bor i den. I hennes händer är du trygg och du kommer att känna dig sedd, även om många mil skiljer er åt. Med Cecilia som lärare kan du bli fri från både fysisk försummelse och besatthet och få en välmående kropp att göra skillnad med i världen." 
/ Sofia Sivertsdotter 

 

" Inledning

Jag vill bjuda in dig till att undersöka kvaliteterna rytm, kraft, grace och stillhet, både i din rörelseträning och i ditt övriga liv.Ta dig till insikter där du kan upptäcka och stärka din inre glöd och din lyskraft utåt. Där lyskraften ligger i skimret som speglas i din energi, din hållning och i dina rörelser oavsett kroppsform - och där glöden ligger i att behålla en närvaro av lugn styrka, självkänsla och lust. Det här materialet innehåller inte så mycket mätbara fakta, siffror från studier eller övningar med exakta tekniker.

Det är en teaser som vill inspirera till hur du kan nå mer kraft och njutning genom att befria kroppen, uttrycka hjärtat och väcka själen! Där kroppen är återkallad från en begränsad och ytlig syn och du har tagit tillbaka dess rätt till den mångspråkiga varelse den är. Låter den få mer utrymme och respekt och i retur bli belönad med lojalitet och sinnlighet, en kompanjon som stödjer dig och ger dig glädje. Jag har haft mina heliga rum i kroppen. I sinnena, rörelsen, svetten och andetaget - inte så mycket i kyrkan, moskén eller templet. Det är med kropp och rörelse jag hittar hänförelse, livsglädje och plats för ro. Möjligen är detta ett sätt för flera av oss nutida sekulariserade att återvinna själen? Genom vårt andetag och rörelse, närvaro och inre uppmärksamhet, genom reflektion och sinnlighet. Låta det få öppna dörren till en upplevelse av kontakt med vårt större, bredare och djupare jag, vars frånvaro annars känns som en ständig längtan.Att hänge oss lite mer till det enkla och närvarande, låta kroppen se med sina tusen ögon."

 

IMG_9878.JPG

Du hittar mer info och klickar hem paketet här!  

Events & Workshops

På gång med Holistic Training